Voorwaarden

De zogenaamde kleine lettertjes: de voorwaarden die we stellen bij het gebruikmaken van de advertentiediensten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rubrieksadvertenties.

Betaling

Je ontvangt per email een factuur. We plaatsen betaalde advertenties binnen een uur na verzending en geven je twee weken de tijd om aan de betaling te voldoen. De betaling doe je door middel van overboeking naar onze bankrekening. De factuur bevat verdere informatie die je nodig hebt om deze overboeking te kunnen doen.

Verplichting

Door het opgeven van de advertentie ga je een verbintenis aan. D.w.z. dat je het bedrag van de factuur verschuldigd bent, ook als je later besluit van de advertentie af te zien. (Een factuur maken en sturen kost tijd en energie)

Vriendendienst

Als je aangeeft gebruik te zullen maken van de 'vriendendienst' verwachten we het volgende van je:

  • Je plaatst een verwijzing naar het Eigentijds EcoZeN Netwerk in de vorm van een button op de manier zoals hier beschreven staat.
  • Je zet de verwijzing zichtbaar op de eerste pagina van je website.
  • De button komt te staan op de website met dezelfde domeinnaam als de link van de advertentie.
  • Als dit een introductiepagina is die maar een bepaalde tijd in beeld blijft, dan zet je de verwijzing op de eerste pagina die volgt op de introductiepagina.
  • Je plaatst de verwijzing zo snel als redelijkerwijs mogelijk.
  • Je laat de verwijzing voor een periode van minimaal één jaar op je website staan. Deze periode geldt ook als je korter dan één jaar op deze website adverteert.
  • Deze periode start op de datum dat je advertentie op onze website zichtbaar is.
  • Je mag per website (per domeinnaam) éénmaal per jaar gebruikmaken van de vriendendienst.

Als je niet in staat blijkt te kunnen voldoen aan de bovenstaande voorwaarden dan ben je ons alsnog het bedrag van de korting verschuldigd.

Beoordeling

Van vriendendienst advertenties wordt eerst beoordeeld of ze voldoen aan deze voorwaarden. Als je de vriendendienst button goed op jouw website hebt staan, dan plaatsen we je advertentie z.s.m. in de etalage.

Reclame

Als de advertentie volgens jou afwijkt van wat je opgegeven hebt, of als je niet akkoord bent met de factuur, dien je dit te laten weten binnen 7 werkdagen na opgave van de advertentie c.q. ontvangst van de factuur.

Disclaimer

De Stichting Mens kom in Beweging (Mkib) te Sneek, zijnde o.a. de organisator van het Eigentijds Festival, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van je advertentie. De St. Mkib behoudt zich het recht voor om advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren (normaal gesproken worden die redenen overigens wel gegeven).

Privacy

Je emailadres wordt alleen gebruikt voor communicatie tussen jou en de activiteiten van de Stichting Mkib. Adressen worden nooit met derden gedeeld.